Vòng hoa viếng trong lễ tang cấp Nhà nước được quy định thế nào?

Vòng hoa viếng trong lễ tang cấp Nhà nước được quy định thế nào? Các vòng hoa tại đám tang nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập Hoa Minh Ngọc Hiện tại, tôi có một câu hỏi về việc tổ chức đám tang cho các quan chức và nhân viên nhà nước. Xin vui lòng cho tôi biết: Vòng hoa thăm viếng trong đám tang nhà nước được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi từ các bạn!

Theo quy định hiện hành trong Nghị định 105/2012/NĐ-CP, vòng hoa trong đám tang nhà nước được quy định như sau:

  1. Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 06 (sáu) vòng hoa với màu đỏ, có nơ vải màu vàng có chữ viết theo yêu cầu của Ủy ban Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình; Sau khi các đoàn đến thăm viếng hoàn tất, vòng hoa sẽ được đặt hai bên cạnh bàn thờ.
  2. Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 25 (hai mươi lăm) vòng hoa quay. Trong thông báo tin buồn, viết: các đoàn thăm viếng không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo băng vải màu đen, kích thước 1.2m x 0.2m, có chữ viết màu trắng “Kính Viếng”, bên dưới có chữ nhỏ ghi tên các cơ quan, tổ chức và cá nhân để đính vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Vòng hoa trong đám tang nhà nước được quy định tại Điều 28 của Nghị định 105/2012/NĐ-CP về tổ chức đám tang đối với cán bộ, công chức và viên chức.

phung vieng 1

Đối với Lễ tang cấp cao thì các đoàn đến viếng có cần phải mang vòng hoa viếng đến không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 41 Nghị định 105/2012/NĐ-CP quy định như sau:

Vòng hoa viếng

1. Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 02 (hai) vòng hoa, có băng đen chữ trắng của cơ quan chủ quản và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ.

2. Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị 15 (mười lăm) vòng hoa luân chuyển; trong thông báo tin buồn có ghi: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, kích thước 1,2 m x 0,2 m, với dòng chữ trắng “Kính viếng” dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa viếng do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Như vậy đối với Lễ tang cấp cao thì các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, kích thước 1,2 m x 0,2 m, với dòng chữ trắng “Kính viếng” dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa viếng do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Tham khảo thêm: Vòng Hoa Tang Lễ 

Lễ viếng của Lễ tang cấp cao được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo Điều 42 Nghị định 105/2012/NĐ-CP quy định như sau:

Lễ viếng

1. Ban Tổ chức Lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng theo đội hình như sau: 02 (hai) chiến sĩ đưa vòng hoa đi đầu, tiếp theo là Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc.

2. Sau khi viếng, Trưởng đoàn ghi sổ tang.

3. Trong quá trình viếng, Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ’.

Như vậy Lễ viếng của Lễ tang cấp cao được thực hiện như sau:

– Ban Tổ chức Lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng theo đội hình như sau: 02 (hai) chiến sĩ đưa vòng hoa đi đầu, tiếp theo là Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc.

– Sau khi viếng, Trưởng đoàn ghi sổ tang.

– Trong quá trình viếng, Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ’.

Lễ truy điệu của Lễ tang cấp cao được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 43 Nghị định 105/2012/NĐ-CP quy định như sau:

Lễ truy điệu

1. Thành phần dự Lễ truy điệu gồm: Ban Tổ chức Lễ tang, đại diện các cơ quan, tổ chức nơi người từ trần đã hoặc đang công tác; địa phương quê hương hoặc nơi cư trú của người từ trần và gia đình, người thân.

2. Vị trí các đoàn dự Lễ truy điệu (theo hướng nhìn lên lễ đài):

a) Gia đình đứng phía bên trái phòng lễ tang;

b) Lãnh đạo cơ quan, địa phương đứng phía bên phải phòng lễ tang;

c) Các đoàn đại biểu khác đứng theo sắp xếp của Ban Tổ chức Lễ tang.

3. Chương trình Lễ truy điệu:

a) Đại điện Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu;

b) Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc lời điếu, tuyên bố phút mặc niệm và kết thúc Lễ truy điệu;

c) Trong khi tiến hành Lễ truy điệu, Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”.

Như vậy thành phần dự Lễ truy điệu gồm:

– Ban Tổ chức Lễ tang,

– Đại diện các cơ quan, tổ chức nơi người từ trần đã hoặc đang công tác;

– Địa phương quê hương hoặc nơi cư trú của người từ trần;

– Gia đình, người thân.

Vị trí các đoàn dự Lễ truy điệu (theo hướng nhìn lên lễ đài):

– Gia đình đứng phía bên trái phòng lễ tang;

– Lãnh đạo cơ quan, địa phương đứng phía bên phải phòng lễ tang;

– Các đoàn đại biểu khác đứng theo sắp xếp của Ban Tổ chức Lễ tang.

Chương trình Lễ truy điệu:

– Đại điện Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu;

– Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc lời điếu, tuyên bố phút mặc niệm và kết thúc Lễ truy điệu;

– Trong khi tiến hành Lễ truy điệu, Quân nhạc cử nhạc “Hồn tử sĩ”.

Lễ đưa tang và xe tang của Lễ tang cấp cao được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 44 Nghị định 105/2012/NĐ-CP quy định như sau:

Lễ đưa tang và xe tang

1. Thành phần dự Lễ đưa tang như thành phần dự Lễ truy điệu.

2. Khi chuyển linh cữu lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ, các thành viên Ban Tổ chức Lễ tang, các đoàn đại biểu và gia đình đi phía sau linh cữu.

Đội phục vụ của nhà tang lễ và cơ quan, địa phương nơi người từ trần làm nhiệm vụ di chuyển linh cữu, vòng hoa ra xe tang và từ xe tang vào phần mộ.

3. Xe tang do cơ quan chủ quản hoặc địa phương nơi người từ trần đã hoặc đang công tác chuẩn bị.

Như vậy Lễ đưa tang và xe tang của Lễ tang cấp cao được quy định như trên.

Có bao nhiêu hình thức lễ tang?

Theo Điều 3 Nghị định 105/2012/NĐ-CP, có 4 hình thức lễ tang như sau:
(1) Lễ Quốc tang.
(2) Lễ tang cấp Nhà nước.
(3) Lễ tang cấp cao.
(4) Lễ tang Cán bộ, công chức, viên chức.

Chức danh nào được tổ chức Lễ tang cấp cao?

Cụ thể tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 105/2012/NĐ-CP quy định về các chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao bao gồm:
– Cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước);
– Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (lão thành cách mạng) hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 – 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên;
– Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh – giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên;
– Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh – giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang Cấp cao.
Lưu ý: Đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh trên mà bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, Lễ tang tổ chức theo hình thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. (Khoản 2 Điều 34 Nghị định 105/2012/NĐ-CP)

Nơi tổ chức Lễ tang cấp cao ở đâu?

Lễ tang cấp cao tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nếu tổ chức ở Hà Nội); Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 hoặc Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (nếu tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh).
Nếu từ trần ở địa phương khác thì thực hiện theo quy định của địa phương.
(Điều 38 Nghị định 105/2012/NĐ-CP)

Nơi an táng của người được tổ chức Lễ tang cấp cao

Theo Điều 39 Nghị định 105/2012/NĐ-CP, nơi an táng của người được tổ chức Lễ tang cấp cao được quy định như sau:
– An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội (nếu từ trần ở Hà Nội), tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (nếu từ trần ở Thành phố Hồ Chí Minh) đối với các trường hợp sau:
+ Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý;
+ Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (lão thành cách mạng) hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 – 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên;
+ Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh – giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên.
+ Các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh – giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.
– Đối với các chức danh còn lại an táng tại Nghĩa trang địa phương hoặc theo nguyện vọng của gia đình.
– Trường hợp gia đình có nguyện vọng hỏa táng, điện táng hoặc an táng tại quê nhà, Ban Tổ chức Lễ tang có trách nhiệm tổ chức Lễ tang cấp cao theo quy định tại Nghị định 105/2012/NĐ-CP.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết
5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *